DỊCH VỤCHĂM SÓC zALO oACHUYÊN NGHIỆP

 • Xây dựng nội dung bài viết đa ngành nghề
 • Xây dựng kế hoạch phát triển rõ ràng
 • Chăm sóc khách hàng cũ
 • Hỗ trợ chạy quảng cáo facebook ads
 • Tiết kiệm chi phí nhân sự và marketing

Thêm Heading của bạn tại đây

Bạn có sản phẩm tốt?

Chi phí thiết lập một hệ thống kinh doanh online  luôn luôn thấp hơn rất nhiều so với một hệ thống kinh doanh truyền thống.

Tuy nhiên, nếu bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm cũng như không biết cách sử dụng các công cụ Marketing Online thì bạn sẽ lãng phí nguồn ngân sách một cách vô ích mà không mang lại hiệu quả.

Với chúng tôi điều đó lại càng thể hiện rõ hơn nữa, Chúng tôi cam kết sẽ giúp các bạn có được lợi nhuận trong thời gian cộng tác cùng chúng tôi

Uy Tín

alo aloo

Chất lượng

Alo alo

Chiến lược

Alo alo

Thuật toán

Alo alo

QUẢN LÝ FANPAGE

Alo alo

TĂNG DOANH THU

Alo alo

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CHĂM SÓC FANPAGE

b1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

b2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

b3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

b4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

b5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

b6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bảng giá dịch vụ chạy quảng cáo Facebook

Gói 1

Enter your description
$ 39
99
Monthly
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm
 • Dịch vụ công ty: 15 bài/ tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy: 7 hình
 • Setup chạy quảng cáo tương tác Fanpage
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo
 • Phát triển Review Fanpage
 • Hợp đồng ít nhất 3 tháng – thanh toán trước 70%
Popular

Gói 2

Enter your description
$ 39
99
Monthly
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm
 • Dịch vụ công ty: 15 bài/ tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy: 7 hình
 • Setup chạy quảng cáo tương tác Fanpage
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo
 • Phát triển Review Fanpage
 • Hợp đồng ít nhất 3 tháng – thanh toán trước 70%
Popular

Gói 3

Enter your description
$ 39
99
Monthly
 • Xây dựng nội dung - Thông tin sản phẩm
 • Dịch vụ công ty: 15 bài/ tháng
 • Thiết kế hình ảnh chạy: 7 hình
 • Setup chạy quảng cáo tương tác Fanpage
 • Tối ưu trang page để chạy quảng cáo
 • Phát triển Review Fanpage
 • Hợp đồng ít nhất 3 tháng – thanh toán trước 70%
Popular

thông tin liên hệ